مدول بخاری چیست و علائم خرابی آن کدام است ؟

مدول بخاری چیست و علائم خرابی آن کدام است ؟

وقتی راننده درجه ی فن خودرو را می پیچاند ، مدول بخاری با گرفتن فرمان و بسته به شدت جریان برق ( هر چقدر شدت جریان برق بیشتر باشد ، موتور فن سریعتر می چرخد ) باعث به حرکت درآوردن موتور فن می گردد. در صورت خرابی این قطعه ، فن بخاری دیگر تنظیم نشده و فقط روی دور آخر کار می کند و یا کلا شاهد کار نکردن بخاری هستیم.