ماژول مدول بخاری 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

مدول بخاري

مدول بخاري وظيفه ي تنظيم باد كولر و يا بخاري خودرو را برعهده دارد. روشن نشدن فن خودرو و يا كار كردن فن روي دور آخر از علائمي بوده كه نشان مي دهد مدول بخاري خراب شده و بايد تعويض گردد.

البته هنگام تعويض مدول بخاري حتما موتور فن را چك كنيد كه دچار پوسيدگي و خرابي و يا كثيفي نباشد كه در اينصورت بايد هم مدول بخاري و هم موتور فن را تعويض كنيد

مدول بخاري

مدول بخاري وظيفه ي تنظيم باد كولر و يا بخاري خودرو را برعهده دارد. روشن نشدن فن خودرو و يا كار كردن فن روي دور آخر از علائمي بوده كه نشان مي دهد مدول بخاري خراب شده و بايد تعويض گردد.

البته هنگام تعويض مدول بخاري حتما موتور فن را چك كنيد كه دچار پوسيدگي و خرابي و يا كثيفي نباشد كه در اينصورت بايد هم مدول بخاري و هم موتور فن را تعويض كنيد

بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    شاخه‌ها
    سازنده