سرپلوس 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

سرپلوس

سرپلوس يا همان كله پلوس وظيفه ي انتقال قدرت چرخشي ميله پلوس به چرخ ها را برعهده دارد. اين قطعه كه در خودرو هاي ديفرانسيل جلو قرار داشته از يك طرف به ميل پلوس و از طرف ديگر روي ديسك چرخ بسته مي شود .

خريد سرپلوس

يكي از نكات مهم براي خريد سرپلوس دقت به نوع سيستم ترمز خودرويتان مي باشد. چرا كه سرپلوس ها در دو نوع abs و معمولي بوده و هر كدام بر روي سيستم ترمز خودش بسته مي شود.

همچنين در هنگام خريد سرپلوس به تعداد خار و يا دندانه هاي سرپلوس دقت كنيد.

سرپلوس آپكو

سرپلوس خودرو از قطعاتي بوده كه خرابي آن خطرات زيادي به همراه دارد. چرا كه در صورت خرابي سرپلوس ، امكان قفل شدن فرمان و يا خرابي گيربكس وجود دارد و بايد حتما در خريد آن دقت شود . يكي از بهترين مارك هاي سرپلوس خودرو آپكو مي باشد.

در اينجا ليست قيمت سرپلوس هاي آپكو و آر اس كو را مشاهده مي كنيد كه با خيال راحت مي توانيد از بهفر يدك اقدام به خريد سرپلوس نماييد.

سرپلوس

سرپلوس يا همان كله پلوس وظيفه ي انتقال قدرت چرخشي ميله پلوس به چرخ ها را برعهده دارد. اين قطعه كه در خودرو هاي ديفرانسيل جلو قرار داشته از يك طرف به ميل پلوس و از طرف ديگر روي ديسك چرخ بسته مي شود .

خريد سرپلوس

يكي از نكات مهم براي خريد سرپلوس دقت به نوع سيستم ترمز خودرويتان مي باشد. چرا كه سرپلوس ها در دو نوع abs و معمولي بوده و هر كدام بر روي سيستم ترمز خودش بسته مي شود.

همچنين در هنگام خريد سرپلوس به تعداد خار و يا دندانه هاي سرپلوس دقت كنيد.

سرپلوس آپكو

سرپلوس خودرو از قطعاتي بوده كه خرابي آن خطرات زيادي به همراه دارد. چرا كه در صورت خرابي سرپلوس ، امكان قفل شدن فرمان و يا خرابي گيربكس وجود دارد و بايد حتما در خريد آن دقت شود . يكي از بهترين مارك هاي سرپلوس خودرو آپكو مي باشد.

در اينجا ليست قيمت سرپلوس هاي آپكو و آر اس كو را مشاهده مي كنيد كه با خيال راحت مي توانيد از بهفر يدك اقدام به خريد سرپلوس نماييد.

بیشتر